Home Gallery Info Links
 
Vsevolod Sventakhovsky
Geboren 
1966 in Wit-Rusland
Opleiding 
1986 Kunstschool te Minsk, Wit-Rusland
1993 Kunstacademie te Minsk, Wit-Rusland
Tentoonstellingen 1991 Internationale Flaggenprojekt in Reine, Duitsland
1995 CED in Rotterdam
1995 Pervelle in Vlaardingen
1995 Hooga in Rotterdam
1995 De Vlaming in Zoetermeer
1996 Panka in Rotterdam

Concept

De basis van de creativiteit van de kunstenaar ligt in heidense geesten, zoals bijvoorbeeld de geesten van Russische heidense feest Kupalye. De echo van dat feest is nog steeds te "horen" in de folklore, ouderwetse sprookjes en legenden, zij is nog steeds te zien op de beelden in de oude scripties, in de Witrussische ornamenten.

Door de jaren van de beschaving heen, heeft het volk de oorspronkelijke indrukken van de mens over de omgeving overgedragen. Zelfs nu begrijpt mens wel eens, dat de natuur een levend organisme is, dat in de nauwe relatie tot menselijke activiteiten staat. De materie, waaruit de natuur bestaat, is niet sprakeloos.

Er worden gesprekken gevoerd tussen delen van de materie, die een eigen leven hebben en vreugde en droefenis kennen. Kupalye is een Russisch nachtfeest dat in juni plaatsvindt.

Vsevolod legt in zijn werken het geheim van heidense rituele handelingen en de reactie van de deelnemers (mens en materie). Hij drukt hun gevoelens uit, die beïnvloed zijn door de psychologische omgeving en geheimzinnige handelingen.